شرکت حمل و نقل در ترکیه

ATLANTIS

INTERNATIONAL LOGISTICS GROUP

SINCE 1987

دریافت فایل پی دی اف معرفی شرکت

TURKEY (Head Office)

No.78, Block B1, World Trade
Center (IDTM) 34149,Yesilkoy, Istanbul
Turkey
Tel : +90 212 517 57 70
Fax : +90 212 517 57 71
E-Mail: info@atlantis1987.com
GERMANY
Friedrichstraße 13
Bad Ems 56130
Tel : +49 162 70 60 634
E-Mail : sales.de@atlantis1987.com
CANADA
1471 Bellevue Ave, West Vancouver,
BC, Canada
Tel : 001 604 779 8080
E-Mail : saeidi@atlantis1987.com
IRAN
3rd floor,No.27,
Tondar Gallery Building,Salary St, Laleh
Square,Tabriz,Iran
Tel : +98 41 34400961
E-Mail : sales.ir@atlantis1987.com
CHINA
Level 41, R&F To-Win Building, No.30
Huaxia Road, Tianhe District,
Guangzhou
Tel : +86 20 8919 6608
E-Mail : sales.cn@atlantis1987.com


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد